over q

Q-PLAN Ontwikkeling BV is een jonge onderneming die ruimtevraagstukken vertaalt naar concrete oplossingen. Q-PLAN ontwikkeling BV concentreert zich op de basisbehoeften van elke ondernemer: een thuisbasis voor de activiteiten en ruimte voor groei.
In een turbulente vastgoedmarkt is het voor een individuele ondernemer vaak lastig om doortastend te werken. Q-PLAN ontwikkeling BV versterkt uw positie, bundelt krachten en benut kansen. Wij zetten uw visie om in vastgoed, terwijl u twee handen vrij houdt voor uw onderneming.

Q-PLAN Ontwikkeling BV is werkzaam binnen alle branches van het MKB, waarbij Flevoland en omstreken het primaire werkgebied is. Daarnaast zijn wij werkzaam in Amsterdam en omstreken.

Concept gericht ontwikkelen

Klantgericht ontwikkelen

Naast conceptgericht ontwikkelen kijken we bij Q-PLAN Ontwikkeling BV ook regelmatig naar specifieke vragen uit de markt. De vraag komt met name vanuit individuele ondernemers uit het MKB. Hiervoor maken we dan maatwerk. Door het uitgebreide ondernemersnetwerk van de medewerkers van Q-PLAN Ontwikkeling BV zijn wij in staat om ons enthousiasme, ervaring, creativiteit en vertrouwen om te zetten naar een op maat gesneden oplossing die aansluit bij de wensen van de klant.

Binnen onze werkwijze is de opdracht van de afnemer altijd leidend: in het voortraject worden met de (potentiële) gebruiker de huisvestingswensen besproken. Wij maken de vertaalslag naar een concreet programma van eisen en op basis daarvan wordt een geschikte locatie gezocht. Deze locatie kan worden aangekocht, waarna het conform het programma van eisen kan worden ontwikkeld.

Heeft u (nieuwe) huisvestingswensen en wilt u eens van gedachten wisselen hoe dat ingevuld kan worden? U kunt uw telefoonnummer hier achterlaten, dan bellen wij u voor een afspraak.
Ga naar de contact pagina >>

Q-PLAN Ontwikkeling BV is met name een conceptgerichte ontwikkelaar. Wij ontwikkelen voornamelijk vanuit een vastgoedconcept of een idee. Dit kan vanuit een abstracte gedachte zijn of vanuit een concrete locatie. Het eerste idee wordt op eigen risico uitgewerkt tot een concept dat gepresenteerd kan worden. Vervolgens wordt het project gepresenteerd bij belanghebbenden, zoals gebruikers, gemeente, grondeigenaren en ontwikkelpartners. Bij Q-PLAN Ontwikkeling BV ligt het accent op de ontwikkeling en verkoop van meervoudig indeelbaar bedrijfsonroerendgoed. Daarbij worden meerdere aaneengeschakelde objecten op dezelfde kavel gerealiseerd. In het voorjaar van 2009 zijn wij een tweede concept gestart; een uniek turnkey studentenhuisvestings-concept. Dit concept zit nog in de voorontwikkelingsfase. Wilt u meer weten of heeft u interesse in onze werkwijze, laat dan uw telefoonnummer hier achter. Wij bellen u graag om een afspraak te maken.
Ga naar de contact pagina >>

 



        © Q Plan Ontwikkeling       |        Postbus 327        |        8250 AH, Dronten        |        T 0321-330608        |      Kvk 32140091        |        info@qplan.nu